News

News

  • Home
  • News
  • Baltur, Bologna’da bulunan Sant’Orsola - Malpighi’nin modernizasyon projesine katılıyor
03/04/2017

Baltur, Bologna’da bulunan Sant’Orsola - Malpighi’nin modernizasyon projesine katılıyor

Yeni trijenerasyon tesisi ile yeni kazanlar, Bologna Üniversite Hastanesi'nin ihtiyaç duyduğu ısı enerjisinin tamamını karşılıyor

Bologna Sant’Orsola Malpighi Polikliniği - İtalya'nın en eski ve en önemlilerinden bir tanesi - uluslararası hastaneler açısından referans noktası olmaya devam ediyor.

Tıp ve Cerrahi Fakültesi araştırma merkezi, bir dizi patolojinin tedavisinde önemli bir tıp merkezi olmasının yanı sıra, bugün itibari ile tüketimin azaltılması ve enerji etkinliği açısından da bir referans noktası haline gelmiştir.

Nitekim Polikliniğin yeni gelişim planı, değeri 27,6 milyon Euro olan ve tüketimi, emisyonları ve hava kirliliğini azaltan yüksek verimliliğe sahip rejeneratif sistemler ile donatılmış bir teknolojik santral öngörmektedir.

Sant'Orsola Malpighi’nin 31 bölümüne hizmet veren yeni teknolojik santralde, güvenlik ve verimliğin garantisi olan, kirletici ve iklim bozucu emisyonları düşüren Baltur brülörleri tercih edilmiştir. Beklenen faydalar: -%27 primer enerji ile -%22 emisyon.

Buharlı ısı santralı 4 adet jeneratör ihtiva etmektedir: 2 tanesi 2,3 MW (3,3 t/h) ve 2 tanesi 5,3 MW (7,6 t/h) olmak üzere; bunlar, modüler brülörler ve yanma parametrelerinin (O2 ve CO) sürekli kontrolünü sağlayan havalandırma inverterleri ile donatılmıştır.

Sorumlu proje yüklencisi ve Avrupa'nın en eski Tasarım Mimar ve Mühendisleri Kooperatifi CAIREpro’nun faaliyet müdürü Müh. Paolo Genta’nın da ifade ettiği üzere Baltur, anahtar kelimeleri “enerji verimliliği, bakım kolaylığı, erişilebilirlik, sadelik, yedekli çalışma ve hizmet devamlılığı olan” bir projeye katılmış olmaktan dolayı gurur duymaktadır.

Üniversitesi Hastanesi (AOU), primer enerjide yılda 4.863 ton eşdeğer petrol tasarruf edecek olup, netice itibari ile mevcut tüketimde %27 gerileme sağlanacaktır.

Gazın yanması ile meydana çıkan kirletici emisyonlarda ise aşağıda belirtilen miktarlarda azalma beklenmektedir:

NOx: 350 mg/Nm3 (Sant’Orsola, Malpighi) à NOx: 100 mg/Nm3
CO: 200 mg/Nm3 (Sant’Orsola, Malpighi) à CO: 50 mg/Nm3
PM10: 7 mg/Nm3 (Sant’Orsola) ve 15 mg/Nm3 (Malpighi) à PM10: 5 mg/Nm3.

Entegre Teknik Faaliyet Koordinasyonu birimi tarafından ön hazırlığı yapılan ve AOU tarafından 2009’da onaylanan proje, 2015 yılında Paris’te düzenlenen XXI Dünya İklim Konferansı'nda (COP21) sunulmuştur.

Önemine binaen, Avrupa Enerji Verimliliği Fonu tarafından 32 milyon Euro'luk yirmi yıl vadeli finansman sağlanmıştır.

Baltur, Bologna’da bulunan Sant’Orsola - Malpighi’nin modernizasyon projesine katılıyor
Cookies help us deliver our services. Using these services, you agree to the use of cookies on our part. Info